ArtisCollage.plJeśli wiesz w jakim celu przychodzisz do pracy, lubisz wiedzieć jakie masz prawa i obowiązki oraz nie potrzebujesz stałego nadzoru, napisz do nas.
Chętnie poznamy ludzi z doświadczeniem, jak i chcących się uczyć, którzy dojrzale podchodzą do swojej kariery zawodowej, szanują siebie i swoich współpracowników.
Aby zainteresować nas swoją kandydaturą, w pierwszej kolejności prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres pracaartiscollage.pl
Istotne dla nas jest opisanie w liście motywacyjnym kwalifikacji na aplikowane stanowisko lub określenie charakteru pracy leżącej w strefie zainteresowań. Informujemy również, że będziemy kontaktować się wyłącznie z wybranymi osobami, a dokumenty niezawierające aktualnej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych nie będą mogły być rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Klikając w przycisk służący wysłaniu aplikacji (np. "Aplikuj", "Aplikuj teraz", "Wyślij") za pośrednictwem portali publikujących oferty pracy lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne (CV, LM, portfolio, inne) do Wydawnictwa Artis-Collage, będącego administratorem Twoich danych osobowych, zgadzasz się na przetwarzanie przez nasze Wydawnictwo Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: "Zgadzam się na przetwarzanie przez Wydawnictwo Artis-Collage danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji". W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pracaartiscollage.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z procesem rekrutacji:
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy.


List motywacyjny oraz CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: pracaartiscollage.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).